0123456789
list icon
list icon

Nieuwe bonus-Styles voor de Pa4X, Pa1000 en Pa700 beschikbaar!

Met onmiddellijke ingang zijn er nieuwe bonus-Styles voor de Pa4X, Pa4X Oriental, Pa1000, Pa700 en Pa700 Oriental.

Titel: Styles - vol. 31

8 nieuwe Styles (Pop, Dance)

Opmerking met betrekking tot de Pa4X: vanwege het gebruik van de nieuwe Sounds en Drum Kits is een Pa4X waarop OS v2.0 is geïnstalleerd een vereiste om deze Styles te kunnen weergeven.

We hopen dat je veel plezier aan de nieuwe Styles zult beleven!


Nu downloaden
We use cookies to give you the best experience on this website. Learn more Got it