0123456789
list icon
list icon

Software-updates Pa700/Pa700 ORIENTAL besturingssysteem v1.1.0 - nu beschikbaar!

-- Besturingssysteem versie 1.1.0 voor de Pa700 en Pa700 Oriental --

Nieuwe functies
 
    Gebruikersinterface
   - Enkele pagina’s zijn opnieuw vormgegeven en/of hernoemd
   - De aanduiding voor het geselecteerde SongBook-item knippert nu in de SET List-sectie

   Keyboard Set
   - Het splitpunt kan nu worden opgeslagen in elke Keyboard Set van een Style of SongBook-item

   Style-opname
   - Een nieuwe manier om een opgenomen Style af te luisteren
   
   MIDI
   - Er kan een vaste Note Off velocity-waarde voor binnenkomende MIDI-noten worden ingesteld
 
   Video-uitgang
   - De videomodus kan nu worden opgeslagen in Global

   Bestandsbeheer
   - Gelokaliseerde Add-On muzikale data worden nu ondersteund
   - Gebruikers/Direct-banken kunnen worden hernoemd in alle Select-vensters
   - De procedure om de Direct .set-map te kiezen is veranderd
   - Er zijn locaties voor de Direct Pad, Voice en Guitar Preset toegevoegd
   - Er zijn locaties voor Direct SongBook-items toegevoegd

Hoe je moet updaten
In het pakket is een installatiehandleiding als PDF bijgevoegd.

Productie waarin het nieuwe besturingssysteem is doorgevoerd
De productie van keyboards waarin het nieuwe besturingssysteem is doorgevoerd start vanaf december 2017.

Download Pa700 besturingssysteem versie 1.1.0 hier
Download Pa700 ORIENTAL besturingssysteem versie 1.1.0 hier
We use cookies to give you the best experience on this website. Learn more Got it