0123456789
list icon
list icon

TRITON taktile

Paylaş

Satın alma- öncesi SSS

S : Taktile/Triton taktile ile ne kontrol edebilirim?
C : Uyumlu DAW yazılımının mikser ve transport fonksiyonlarına ilave olarak, herhangi bir yazılım programlarını ve Control Change mesajları vasıtasıyla kontrol edilebilen MIDI aletleri kontrol ede-bilirsiniz.
Örnek olarak:

• Bir synthesizer’ in tahsis edilebilir parametrelerini
• Harici bir aletin parametrelerini

S : Taktile/TRITON taktile’ a ne çeşit MIDI mesajlar verilebilir?
C : Aşağıdaki MIDI mesajlar verilebilir:

• Touch Pad: Note, Control Change, Pitch Bend
• Düğmeler/Sürgüler: Control Change, DAW Control
• F1-F8 düğmeleri: Note, Control Change, DAW Control
• Transport düğmeleri/Track düğmeleri: Note, Control Change, DAW Control
• Trigger Pad’ ler: Note, Control Change, Program Change
• Assignable Pedal Switch: Note, Control Change, DAW Control
• Assignable Pedal: Control Change
• MOD Tekerleği: Control Change, Channel Aftertouch

S : X/Y touch panel ile ne yapabilirim?
C : Aşağıdaki üç moddan bir fonksiyon seçebilirsiniz:

• Touch Scale Modu: önceden belirlenmiş skalalar içinde notalar üretir
• Control Mod: verilmiş olan Control Change vasıtasıyla synthesizer’ ların ve/ ya da efekt prosesörlerin parametrelerini kontrol eder
• Track Pad Mod: bir bilgisayarın tam bir Mouse/track pad’ i gibi çalışır

S : Herbir düğme ya da sürgüye tek MIDI kanalı setleyebilir miyim?
C : Evet.

S : Taktile/TRITON taktile’ ı bir MIDI interface olarak kullanabilir miyim?
C : Evet. Taktile bir MIDI OUT ile donatılmıştır.

S : Taktile/TRITON taktile ile paketlenmiş hangi yazılımlar gelir?
C : Detaylar için KORG Licence Center web sayfası adresine başvurunuz : http://www.korg-license-center.com/

S : Taktile/TRITON taktile’ ı, bir bilgisayara bağlamadan tek-başına bir alet olarak kullanabilir miyim?
C : Evet, USB-yumuşak başlı power adaptör (DC5V, 550mA ya da daha yükseği) kullandığınızda, taktile/TRITON taktile’ ı tek-başına bir alet olarak kullanabilirsiniz.

S : Taktile/TRITON taktile’ ı bir USB 3.0 porta bağlayabilir miyim?
C : Evet, taktile/TRITON taktile bir USB 2.0 alet olarak fonksiyon görecektir.

S : Taktile/TRITON taktile’ ı Windows 64-bit çerçeve içinde kullanabilir miyim?
C : Evet.

S : Tek bir bilgisayara bağlı iki ya da daha fazla taktile ünitesini aynı anda kullana-bilir miyim?
C : Evet.

S : Taktile/TRITON taktile’ ı kullanmak için KORG USB-MIDI Driver mı yerleştir-mem gerekir?
C : Taktile/TRITON taktile’ ı, işletim sistemi (OS) dahil olan standart USB-MIDI driver ile kullanabilir-siniz.
Bununla beraber, biz KORG USB-MIDI Driver kullanmanızı öneririz. Windows içindeki standart MIDI driver, taktile/TRITON taktile’ a birden fazla uygulama ya da program için aynı anda kullanma izni vermez.

S : Bir kontrolcuya verilmiş olan Control Change mesajlarına minimum ve maksimum değerler setleyebilir miyim?
C : Evet, Trigger Pad’ ler hariç, bunları herhangi bir kontrolcuya setleyebilirsiniz.

S : Hangi DAW yazılımlar taktile/TRITON taktile’ a destek sağlamaktadır?
C : Destek sağlayan isimler aşağıdadır:

• Cubase 7
• Ableton Live 9Digital Performer 8
• GarageBand 10
• Logic Pro X
• Pro Tools 10 (Pro Tools Express hariç)
• SONAR X2, ve MIDI girişden data alan diğer yazılımlar

S : Taktile/TRITON taktile’ ı bir audio interface olarak kullanabilir miyim?
C : Taktile/TRITON taktile bir audio interface olarak kullanılamaz.

S : TRITON taktile’ ı harici bir sound kaynağı olarak kullanabilir miyim?
C : Evet, USB porta bağlandığında, SOUND/CTRL port seçilir.

S : TRITON taktile üzerindeki soundları edit edebilir miyim?
C : Soundlar, TRITON taktile üzerinde edit edilebilir, ancak save edilemez. Edit edilebilir parametre-lere dahil olanlar: Volume, Cutoff, Resonance, Attack, Decay, Release, MFX1, MFX2

S : TRITON serilerinden bir alet üzerinde oluşturulan sound datayı yükleyebilir-miyim? (TRITON taktile için)
C : TRITON taktile orijinal TRITON serisi ürünlerden data alamaz.

S : Bir anda birden fazla TRITON soundunu kullanabilir miyim?
C : TRITON taktile multi-timbral değildir ve bir anda yalnızca bir Program çalabilir.

S : TRITON taktile bir sequencer’ e sahip midir?
C : TRITON taktile üzerinde bir sequencer bulunmaz.

S : TRITON taktile Combination mod sağlar mı?
C : Programlar (tek soundlar) mevcuttur, Kombinasyonlar (çok-parti soundlar) yoktur.

S : Taktile/TRITON taktile’ ı bir iPad ile kullanabilir miyim?
C : Evet, kullanabilirsiniz, ancak USB kamera adaptör ve self-power bir USB hub gerekir. (Bu, ver.1.10 Temmuz 2015 sonrası desteklenecektir).

S : iPad üzerindeki ne çeşit uygulamalar ve programlar taktile/TRITON taktile ile kullanılabilir?
C : Core MIDI ile uyumlu olan uygulamalar ve programlar kullanılabilir. (Bu, ver.1. 10 Temmuz 2015 sonrası desteklenecektir).

S : Birden fazla taktile/TRITON taktile’ ı bir iPad’ e bağlı olarak kullanabilir miyim?
C : Evet, kullanabilirsiniz, ancak taktile/TRITON taktile’ a power desteği sağlayabilecek olan USB hub kullanmanız gerekecektir (Bu, ver.1.10 Temmuz 2015 sonrası desteklenecektir).
 

Satın alma-sonrası SSS

S : Paketlenmiş yazılımları nasıl elde ederim? (paketlenmiş yazılımları içeren CD-ROM bulunamadı)
C : Paketlenmiş yazılımlar KORG Licence Center web sayfasından yüklenebilir.
 Ek detaylar için KORG Licence Center web sayfasına gidiniz:
  http://www.korg-license-center.com/

S : Neden taktile/TRITON taktile’ ım ile yazılımım arasında bağlantı yok?
C:
*Taktile/TRITON taktile’ ı kullanmak için, kullandığınız yazılım programının MIDI port setle-meleri içinde doğru olarak seçili olması gerekir.Detaylar için yazılımın işletim kılavuzuna baş vurunuz.
*Taktile/TRITON taktile’ ın fonksiyonlarını kullanmak için, yazılım programının doğru olarak kurulması gerekir. Hem taktile/TRITON taktile hem de yazılım programınızın işletim kılavuz-larına baş vurunuz.
*Eğer standart Windows host driver kullanıyorsanız, taktile/TRITON taktile’ ı, bir anda yal-nızca bir uygulama ya da program kullanabilir. Bir anda iki ya da daha fazla uygulama ya da program ile taktile/TRITON taktile’ ı kullanmak için , en son KORG USB-MIDI driver yerleştir-melisiniz.

Q: Why doesn’t the KORG KONTROL Editor recognize the taktile/TRITON taktile when a DAW program is running?
A:
• The KORG KONTROL Editor cannot be used when the GarageBand/Logic Pro X is in use.
• If you’re using the standard Windows host driver, only one application or program can use the taktile/TRITON taktile at a time. To use the taktile/TRITON taktile with two or more applications or programs, please install the latest KORG USB-MIDI driver.

S : Neden kontrolcular herhangi bir değişikliğe neden olmuyor?
C : Taktile/TRITON taktile ile yazılımı kullanmak için, taktile/TRITON taktile’ dan gelen MIDI mesajları anahtarlar, sürgüler, düğmeler vs ile birlikte bağlamaya ihtiyaç vardır. Yazılımın işletim kılavuzuna baş vurunuz ve buna göre setleyiniz.

S : DAW yazılımım, DAW yazılım için scene seçili olduğu halde neden cevap verniyor?
C:
• DAW yazılımı kontrol etmek için, DAW mükemmel şekilde kurulmuş olmalıdır. Taktile/ TRITON taktile ve DAW yazılım işletim kılavuzlarına baş vurunuz ve bunlara göre setleme yapınız.
• Kullandığınız DAW yazılımı setlemesini doğrulamak üzere scene’ ın ‘’Target DAW’’ paramet-resini kontrol ediniz.

S : Düğmelerin bazıları neden çalışmıyor?
C : Aşağıdaki düğmeler, yazılım programları içinde adresleme fonksiyonları bulunmadığından, taslak olarak belli programlar ile çalışmaz:
• Digital Performer 8 – SET MARKER düğmesi
• GarageBand 10 – SET MARKER düğmesi, PREV MARKER düğmesi, NEXT MARKER düğmesi
• SONAR X2 –SET MARKER düğmesi

S : Pedal neden tersine çalışıyor?
C : Alet açıldığında, pedal switch’ in (ayrıca satılır) polaritesi otomatik olarak bulunur. Eğer pedal switch kullanıyorsanız, pedalı power’ ı açmadan önce bağlamanız gerekir. Power-açık olduğunda pedal switch’ e dokunmamalısınız.

S : Taktile/TRITON taktile için neden herhangi bir power alamıyorum?
C:
• Eğer taktile/TRITON taktile’ ı bilgisayarınıza bir USB hub vasıtasıyla bağlıyorsanız, aleti yeter-siz power nedeniyle açamayabilirsiniz.Bu durumda, taktile/TRITON taktile’ ı bir USB hub kul-lanmadan, bilgisayarınız üzerindeki USB konnektöre direkt olarak bağlamalısınız.
• Muhtemelen kullandığınız USB kablo ile ilgili bir problem vardır. Farklı bir USB kablo kullanarak açıp açamadığınızı kontrol ediniz.

S : Taktile/TRITON taktile bir USB alet olarak tanımlanmıyor?
C : Lütfen aşağıdaki noktaları kontrol ediniz:
• Muhtemelen kullandığınız USB kablo ile ilgili bir problem vardır.Kabloyu yeniden takınız ve yeniden deneyiniz.
• PC ya da Mac varış yerindeki USB A konnektörle ilgili herhangi bir problem olup olmadığını kontrol ediniz.
• Uzun USB kabloların tanımlamaya engel olması mümkün olabilir.Size verilmiş olan kabloyu kullanınız.Uzun bir USB kablonun, bir power hub vasıtasıyla bağlanması durumunda, tanım-lama yapılabilir.Bu durum da dahi, aleti ve power hub’ u verilmiş olan USB kabloyu kullanarak bağlayınız.

S : Taktile/TRITON taktile wieh software synthesizer kullanıyorken neden belirti vermeyen durumlara maruz kalıyorum?
C : MIDI mesajın kendisi basit bir data gönderimidir, ve bu nedenle mesajın kendisi herhangi bir dik-kat çekici gecikmeye neden olmaz. Software synthesizer, bilgisayar üzerinde çalışıyorken arada bazı belirti vermeyen durumlara sebep olabilir. Software synthesizer bilgisayarın hesapsal kaynaklarını kullanaraktan soundlar ürettiği için, bu belirti vermeme bilgisayarın performansı ya da kullanışına bağlıdır.Çoğu yazılım programları kullanıcılara öncelik olarak düşük- belirti vermeme özelliğini elde edip etmeyeceğini ya da hafıza tampon boyutunu ayarlayaraktan öncelik olarak sound kalitesini alıp almayacağını ayarlamak üzere olanak sağlarlar.Böylece, hafıza tampon boyutunu ayarlayaraktan, belirti vermeme durumu iyileştirilebilir. Ayrıca; audşo çıkış için bir düşük belirti-vermeme özelliğinin kullanılması da önerilir.

S : Neden bazı düğmeler taktile/TRITON taktile üzerinde işaret edildiği gibi fonksiyon görmüyor?
C:
• Uygulamanız bazı fonksiyonları desteklemiyor olabilir ya da fonksiyonlar farklı olabilir.
• Eğer scene parametreleri içindeki Target DAW uygulamanıza uyuyor ise kontrol ediniz.

S : Tuşlar/Pad’ lerin velositisini neden göstermiyor?
C : Klavye ve /ya da trigger pad için velositi eğrisi setup’ ını kontrol ediniz. Ayrıca; o plug-in için velositi duyarlılığını sağlayan halihazırdaki kontrolcü olduğunuzdan ve açık olduğunuzdan emin olunuz.

S : Neden fonksiyon gören arpejitör elde edemiyorum?
C:
• MIDI Clock Source’ ın doğru olarak setlenip setlenmediğini kontrol ediniz.
• Keyboard, touch scale ve trigger pad için, Arpeggiator Enable setlemelerinin doğru olarak yapılıp yapılmadığını kontrol ediniz.

S : MIDI OUT’ dan göndermek üzere neden MIDI mesajlar alamıyorum?
C : Global parametreler menüsü içindeki MIDI Routing’ in doğru olarak setlenip setlenmediğini kontrol ediniz. Harici MIDI cihaza taktile/TRITON taktile’ ın çıkışlarından gönderme yapmak için, ‘’Controller In/Out’’ seçiniz. Harici MIDI cihaza bilgisayarınızdan MIDI mesajlar göndermek için ise, ‘’USB-MIDI Interface’’ seçiniz.

S : Trigger Pad’ e verilen akoru edit edebilir miyim?
C: Chord Scale fonksiyonunu edit edemezsiniz, ancak Note/Control modu içinde herbir Trigger pad için dört nota vermeniz mümkün olacaktır.

S : Taktile/TRITON taktile’ ım ile çalışmak üzere Cubase 7 için nasıl kurulum yaparım?
C:
1. Sayfa < /> düğmeleri ile ‘’Scene’’ parametresini ekrana getiriniz, ve value sürgüsü ile ‘’Cubase’’ seçiniz.
2. Cubase içinde ‘’Device Setup’’ penceresini açınız, ve ‘’Devices’’ e Mackie Control ekleyiniz.
3. Mackie Control sayfasını açınız, ve kullanılmak üzere MIDI input/output portlar içinde taktile’ ın DAW portlarını belirleyiniz.
4. ‘’MIDI Port Setup’’ sayfasını açınız, ve taktile’ ın DAW portları için ‘’In ‘ All MIDI Inputs’’’ işaretini kaldırınız.

S : Taktile/TRITON taktile’ ım ile çalışmak üzere Digital Performer 8 için nasıl kurulum yaparım?
C:
1. Sayfa < / > düğmeleri ile ‘’Scene’’ parametresini ekrana getiriniz, ve value sürgüsü ile ‘’DP’’ için scene seçiniz.
2. Digital Performer içindeki ‘’Control Surface’’ i açınız, ve ‘’Driver’’ ve ‘’Unit’’ içindeki Mackie Control’ u seçiniz.
3. ‘’MIDI’’ içinde taktile’ ın DAW portlarını seçiniz.

S : Taktile/TRITON taktile’ ım ile çalışmak üzere Garage Band 10/Logic Pro X için nasıl kurulum yaparım?
C : Korg web sitesinden GarageBand/Logic için taktile Control Surface plug-in’ i yükleyiniz ve size verilmiş olan dökümanlara göre setleyiniz.

S : Taktile/TRITON taktile’ ım ile çalışmak üzere Live 9 için nasıl kurulum yaparım?
C:
1. Sayfa düğmeleri ile ‘’Scene’’ parametresini ekrana getiriniz, ve value sürgüsü ile ‘’Live’’ seçiniz.
2. ‘’Preferences’’ penceresini açınız ve ‘’Control Surface’’ bölümündeki Mackie Control’ u seçiniz.
3. Mackie Control vasıtasıyla kullanmak istediğiniz MIDI input/output bölümünde taktile’ ın DAW portlarını belirleyiniz.

S : Taktile/TRITON taktile’ ım ile çalışmak üzere Pro Tools 9 için nasıl kurulum yaparım?
C:
1. Sayfa < / > düğmeleri ile ‘’Scene’’ parametresini ekrana getiriniz, ve value sürgüsü ile ‘’Pro Tools’’ seçiniz.
2. Pro Tools içinde ‘’Peripherals’’ penceresini seçiniz, ve ‘’Type’’ Bölümü içinde HUI seçiniz.
3. HUI vasıtasıyla kullanmak istediğiniz kaynak ve varış bölgeleri içinde taktile’ ın DAW portlarını belirleyiniz.

Taktile/TRITON taktile’ ım ile çalışmak üzere SONAR X2 için nasıl kurulum yaparım?
C:
1. Sayfa < / > düğmeleri ile ‘’Scene’’ parametresini ekrana getiriniz, ve value sürgüsü ile ‘’SONAR’’ seçiniz.
2. SONAR içinde ‘’Preferences’’ penceresini açınız, ‘’Devices’’ sayfası üzerinde hem ‘’Inputs’’ hem de ‘’Outputs’’ içinde taktile’ ın Main port ve DAW port’ unun işaretini kapatınız, ve Apply düğmesine basınız.
3. ‘’Control Surface’’ sayfası üzerinde, bir kontrol yüzeyi eklemek için düğme ile ‘’Control Surface Settings’’ dialogunu açınız, ve ‘’Control Surface’’ bölümünde ‘’Mackie Control’’ u,ve ‘’Input Port’’ ve ‘’Output Port’’ bölümlerinde taktile’ ın DAW portlarını belirleyiniz.

S : Taktile/TRITON taktile’ ım ile çalışmak üzere diğer DAW yazılımlar için nasıl kurulum yaparım?
C:
1. Sayfa düğmeleri ile ‘’Scene’’ parametresini ekrana getiriniz, ve value sürgüsü ile ‘’Generic CC’’ seçiniz.
2. Taktile’ ın ‘’Main’’ portu vasıtasıyla çıkış yapan kontrol change mesajları sayesinde kontrol edilebilecek olan uygulamanızı kurunuz.

*Bu kurulumların nasıl yapılacağı konusunda detaylı talimatlar için uygulama programının işletim kılavuzuna başvurunuz.
*Gönderilmiş olan kontrol change mesajları KORG KONTROL Editor vasıtasıyla edit edilebilir.


S : TRITON taktile’ dan gelen soundu neden duymuyorum?
C:
• Bağlı aletin, power amplinin ya da kulaklığın TRITON taktile üzerindeki OUTPUT terminale doğru olarak bağlandığını kontrol ediniz.
• Bağlı aletin ya da power amplinin doğru olarak açıldığını ve volümün makul bir seviyeye setlendiğini kontrol ediniz.
&• Herbir program maksimum bir sound dizisine sahiptir, bu nedenle daha yüksek kayıtta çalındığında, sound üretmeyebilir.

S : TRITON taktile’ ı bir audio interface’ e bağladığımda neden gürültüye maruz kalıyorum?
C : Eğer bu alet bir audio interface’ e bağlı ise, çevresel aletlerin bağlantılarına bağlı olarak toprağın elektrik potansiyel farklılığı nedeniyle gürültü üretebilir.Aşağıda sıralanan noktalar ile gürültü azal-tılabilir:
• TRITON taktile ve audio interface’ in bağlandığı audio kabloyu yeniden yerleştiriniz.
• TRITON taktile’ ın fonksiyonel toprak terminalini (yani vidaların birini), ve toprak telini kullanan audio interface’ in toprak terminalini bağlayınız.

S : TRITON taktile içinde foot switch vasıtasıyla organ tonundaki rotary hoparlö-rün rotasyon hızını (hızlı/yavaş) değiştirebilir miyim?
C : Assignable Switch, dahili sound kaynağı ile bir damper pedal olarak çalışır, ve Assignable Pedal, MIDI kontrolcü için setlemeleri önemsemeden volüm kontrol olarak çalışır.Assignable Switch/Pedal başka türlü tahsis edilemez.

We use cookies to give you the best experience on this website. Learn more Got it