0123456789
list icon
list icon

KRONOS

SoundCloud

Paylaş

Sistem

Sistem
KRONOS Sistem Versiyon 3.0
Klavye
88 tuş : RH3 (Gerçek Ağırlıklı Tokmak Hareketi 3)
73 tuş : RH3 (Gerçek Ağırlıklı Tokmak Hareketi 3)
61 tuş : Doğal Dokunuş Yarı Ağırlıklı

Tone Generator

Synthesis Tipleri
9
SGX-2 : Premium Piano (Akustik Piyano)
EP-1 : MDS Electric Piano (Elektrik Piyano)
HD-1 : High Defination Synthesizer (PCM)
AL-1 : Analog Synthesizer (Analog Modelleme)
CX-3 : Tonewheel Organ (Ton-tekerleği Org Modelleme)
STR-1 : Plucked Strings (Fizikal Modelleme)
MOD-7 : Waveshaping VPM Synthesizer (VPM Sentez)
MS-20EX : Component Modeling Teknoloji (Analog Modelleme)
PolysixEX : Component Modeling Teknoloji (CMT Analog Modelleme)
Maksimum Polifoni*1*2
SGX-2: 100 ses*3
EP-1: 104 ses
HD-1: 140 ses
AL-1: 80 ses
CX-3: 200 ses
STR-1: 40 ses
MOD-7: 52 ses
MS-20EX: 40 ses
PolysixEX: 180 ses

*1 Nadir durumlarda, prosesör-yoğun efektlerin sayısı fazla olduğunda eş zamanlı olarak aktiftir ( örnek olarak, 14 O-Verb’ den daha fazla), polifoni hafifçe azalabilir.
*2 KRONOS içindeki multicore prosesörün bir kısmı sesleri üretmeye, ayrı bir kısmı ise efektleri üretmeye ayrılır. KRONOS, gerekli olan donanımlar arasındaki ses işleme gücünü dinamik olarak ayırır. Ses işleme gücü %100 olduğunda uygulanan seslerin maksimum sayısı tek bir donanıma ayrılır.
*3 100 çift-stereo notalar (400 mono ses eşit)
Preset PCM
314 MB (ROM 1.505 Multisample, 1.388 Drumsample)
Yapısal Genişleme PCM Kitaplığı
EXs1 – ROM Genişleme
EXs2 – Konser Grand Piyano
EXs3 – Brass & Woodwinds (Pirinç ve ahşap nefesli çalgılar)
EXs4 – Vintage Klavyeler
EXs5 – ROM Genişleme 2
EXs6 – SGX-1 Alman D Piyano
EXs7 – SGX-1 Japon C Piyano
EXx8 – Rock Ambiyans Davullar
EXs9 – Jazz Ambiyans Davullar
EXs17 – SGX-2 Berlin D Piyano
EXs18 – KORG EXs Koleksiyonlar
PCM RAM Kapasite
Yaklaşık 2GB *4
*4 Sampling Mod için mevcut hafıza Genişleme PCM kitaplıkları ve User Sample Bankların kullanımı temelinde değişecektir. Fabrikadan yüklendiğinde yaklaşık 760 MB mevcuttur (‘’PRELOAD.KSC’’ isimli dosya yüklendiğinde).
Wave Sekuensler
598 User hafıza, 187 Önceden Yüklenmiş
Stereo multisample’ lar, tek notaların senkronizasyonu, ve tempo-temelli setlemeler.

SGX-2 Program

Premium Piano
Geniş örneklemeleri direkt olarak dahili SSD’ den çalan Virtual Memory Teknolojisi(VMT)
Bütün tuş stereo sampling, 12 velocity seviyesine kadar kromatik olarak örneklenmiş,loop yapılmamış
Damper rezonans ve mekanik sesin yeniden üretimi
Modellenmiş String Rezonans
Una Corda sample desteği
PCM
EXs6 : SGX-1 Alman D Piyano
EXs7 : SGX-1 Japon C Piyano
EXs12- SGX-1 Avusturya D Piyano (Seçenek olarak Sound kitaplıkları)
8 velocity seviyesi, Una Corda sample’ lar olmaz
EXs17 : Berlin D Piyano
12 velocity seviyesi, Una Corda sample’ lar dahil
Piyano Tipi
64 (fabrika setlemeleri ile, EXs12 SGX-1 Avusturya D Piyano sound üretmez. EXs12 seçeneği indirilmiş olmalıdır)
Osilatör Kontrol
Damper Resonans
Damper Noise
Mechanical Noise
Note Release
String Resonance
Una Corda

EP-1 Program

MDS Elektrik Piyano
Tine ve reed-tip elektrik piyanolar Multi-Dimentional Synthesis (MDS), ve vintage efektler ile güçlendirilmiştir.
Elektrik Piyano Model Tipleri
6
Tine EP I, Tine EP II, Tine EP V, Tine EP DMP, Reed EP200, Reed EP200A
Osilatör Kontrol
Armonik Sound Seviyesi, Atak Sesi, Seviye, Serbest-bırakım Ses Seviyesi, Atak Parlaklığı,Tokmak Genişliği
Panel Kontrol
Tine Tip
Preampli Volümü, Ton (Treble, Bass), Vibrate (On/Off, Intensity, Speed) Ampli/Kabin (On/Off, Drive)*5
Reed Tip
Preampli Volümü, Ton (Treble, Bass), Vibrate (Intensity, Speed), Ampli/Kabin (On/Off, Drive)*5
Efekt Tipleri
9
Small Phase, Orange Phase, Black Phase, Vintage Chorus, Black Chorus, EP Chorus,Vintage Flanger, Red Comp, VOX Wah

HD-1 Program

Gelişmiş Vektor Synthesis
Vektor Joystik ve tempo-senkronlu Vektor Envelope vasıtasıyla osilatör volümleri ve Synthesis & efektler parametrelerinin kontrolü.
Yapı
Single : yalnızca OSC 1, Double : OSC 1 ve OSC 2
Double mod, herbirinin kendi velocity-değişimli osilatör, dual filter, EG’ ler, LFO’ lar vs. ile tamamen ayrı iki synth sesi katlamanızı sağlar.
Drum’ lar : Bir davul kit, Double Drums : İki davul kit
Osilatörler
Virtual Memory Teknoloji, dahili SSD’ den gelen geniş sample’ ları direkt olarak çalar.
Herbir osilatör için 8 velocity bölgesi, değiştirme, crossfade’ ler ve katlama ile.
Herbir bölge mono ya da stereo Multisample’ ları ve Wave Sekuensleri çalar.
Filterler
Herbir ses için iki multi-mod filterler (low-pass, high-pass, band-pass ve band-reject)
Dört-mod filter rotalaması (single, serial, parallel ve 24dB mod)
Driver
Ses başına doğrusal-olmayan driver ve low boost devresi
EQ
Üç band, sürükle-nebilir mid ile
Modülasyon
Üç envelope generator, ses başına iki LFO, ortak LFO, dört key tracking generator, AMS (Değişimli Modülasyon kaynağı), iki AMS mikser

EXi Program Ortak

Gelişmiş Vektor Synthesis
Vektor Joystik ve tempo-senkronlu Vector Envelope yoluyla osilatör volümleri ve Synthesis & efekt parametreleri kontrolu
Modülasyon
Ortak Step Sequencer, AMS (Değişimli Modülasyon Kaynağı), Ortak LFO, 2 Key Tracking Generator
EQ
Üç band, sürükle-nebilir mid ile

AL-1 Program

Osilatörler
Ultra-low-aliasng osilatörler
OSC1, OSC2, Sub-osilatör ve noise generator ; ring modülasyon, FM ve Sync
Audio Input
Harici audio, ring modülatör, filter, driver, amp ve EQ içinden işletilebilir.
Filterler
Filter rotalamasının dört tipi ile (single, serial, parallel ve 24dB mod) iki multi-mod filter(low-pass, high-pass, band-pass ve band-reject)
Multi Filter mod (yalnızca Filter-A ; Low Pass’ ın modüle edilebilir miksi, High Pass,Band Pass ve dry input, geniş çeşitlilikte benzersiz filter tipleri ve efektleri oluşturmak için)
Driver
Ses-başına doğrusal-olmayan driver ve low boost devre
Modülasyon
Beş Envelope generator, dört ses-başına LFO, iki AMS Mikser ; Ses-başına Step Sequencer

CX-3 Program

Tonewheel Org Modelleme
Faz-senkronlu tonewheel’ ler (clean ve vintage modlar), perküsyon, key klik, wheel brake
EX Mod
Dört ilave, kullanıcı-tarafından belirtilen drawbar’ lar, ve genişletilmiş perküsyon
Internal Efektler
Rotary Speaker, vibrato/chorus, overdrive ile amp modeling, 3-band EQ
Drawbar Kontrol
Dokuz adet ön-panel sürgüsü yoluyla kontrol (Tone Adjust yoluyla)
Split
Upper, Lower (EX modu içinde bile)
Modülasyon
İki AMS mikser

STR-1 Program

Fizikal Modellenen String
Fizikal olarak modellenen damping (sönümleme), decay (ayrışma), dispersion (dağılım),Nonlinearity (doğrusal olmama), harmonics (harmonikler), dual pickps (çift toplamalar)ve daha fazlası
Çoğu string parametreleri real time içinde kontrol edilebilirler.
String Uyarma
Üç bağımsız uyarma kaynağı eşzamanlı olarak kullanılabilir :
Modüle edilebilir genişlik ve randomizasyon ile 16 preset ‘’pluck’’ tipi. Doygunluk ile Noise generator ve ayrılmış low pass filter
PCM Osilatör:
HD-1 içinde tanıtılan KORG’ un ultra-low-aliasing teknolojisi;
Osilatör başına 4 velocity bölgesi;
ROM, EXs, User Sample Bank, ya da Sampling Mod dahil, herhangi mono Multisample’ ları kullanmaktadır.
Sanal Bellek desteği
Uyarma Filteri:
String uyarmanın şekillenmesi için ayrılmış 2-kutup multimod filter
Filter herbir uyrma kaynağı için ayrıca geçerli kılınabilir/geçersiz kılınabilir
Low Pass, High Pass, Band Pass, ve Band Reject modları
Audio Input ve Feedback
Efektler içinden feedback dahil, string içinden real-time audio çalışmaktadır
Modellenen feedback, ampli uzaklığına ve yönlendirmeye modüle edile-bilir enstrümanı dahil etmektedir.
Filterler
Ses başına çift multi-mod filter; Single, Serial, Parallel (split stereo output ile), ve 24dB (4-kutup) konfigürasyonlar. Low Pass, High Pass, Band Pass, ve Band Reject modları
Multi Filter Mod (yalnızca Filter A)
Geniş miktarda benzersiz filter tipleri ve efektler oluşturmak için, Low Pass, High Pass, Band Pass ve dry input’ un modüle edilebilir miksi
Modülasyon
5 Envelope, 4 adet ses başına LFO, 2 adet Key Track generator, String Tracking generatorlar, 4 adet AMS Mikser

MOD-7 Program

Waveshaping VPM Synthesizer
Çeşitlenebilir Faz Modülasyonu (VPM), Waveshaping ring modülasyonu, PCM sample Playback’ i, ve eksiltici synthesis’ leri kombine etmektedir; SYX dosyaları dönüşümlü yükleme yapabilir.
Osilatörler
6 VPM/Waveshaper/Ring Modülasyon Osilatörleri
Osilatör başına faz ve modüle edilebilir pitch.
101 Waveshaper tablosu artı modüle edilebilir Drive ve Offset
Osilatörler olarak ya da Waveshaper’ ler olarak ya da diğer sinyaller için Ring Modulatorler kullanınız.
PCM Osilator :
HD-1 içinde sunulmuş olan KORG’ un ultra-low-aliasing teknolojisi
Osilatör başına 4 velocity bölgesi
ROM, EXs, User Sample Bank, ya da Sampling Mode dahil, herhangi mono Mulrisample’ları kullanmaktadır. Sanal Belleği desteklemektedir.
Audio input
VPM Osilatörler ve filterler içinden real-time audio çalışmaktadır.
Filterler
Ses başına çift multi-mod filter. (Low Pass, High Pass, Band Pass ve Band Reject modları)
Filter looping’ in iki tipi (Parallel ve 24 dB ‘’4-Kutup’’)
Multi Filter mod (yalnızca Filter A)
Geniş miktarda benzersiz filter tipleri ve efektler oluşturmak için Low Pass, High Pass, Band Pass ve dry input’ un modüle edilebilir miksi
Patch Panel
Hem preset algoritimi (78 tip) hem de özgürce eklemeyi (patching) desteklemektedir.
Faz inversion (ters çevirme) ile, tam modüle edilebilir, audio ölçekleme ve birleştirme için üç 2-in, 1-out mikserler.
Modüle edilebilir pan ve volüm, artı faz inversion (ters çevirme) ile Ana 6-input stereo mikser
Modülasyon
10 Envelope, 4 ses-başına LFO, 9 Key Tracking generator, Ses-başına Step Sequencer,4 standart AMS mikser artı basit AMS Mikser.

MS-20EX Program

Osilatörler
Ultra-low-aliasing osilatörler; VCO1, VCO2, Ring Mod, Pink ve White Noise Generator
Audio Input
Synthesis donanımı ve ESP (Harici Sinyal Prosesör) içinden real-time audio işlemektedir.
Filterler
12dB/oktav High Pass ve Low Pass kendinden-rezonans filterler
ESP bölümü:
24dB/oktav Low Cut ve High Cut filterler, ses başına mevcut.
Patch Panel
Patch (Ekleme) yapılabilir audio ve modülasyon, audio oranlarında
Patch Noktaları
Klavye:
Keyboard CV Out, Keyboard Trigger Out, VCO1 + VCO2 CV In, VCO2 CV In
VCO:
VCO1+VCO2 External Frequency Control In, VCO1 Out, VCO2 Out
VCF:
External Signal In, External HP Filter Cutoff Frequency Control In, External LP Filter Cutoff Frequency Control In, HPF Out, LPF In, LPF Out
VCO+VCF:
Total External Modulation In
VCA:
External Initial Gain Control In, VCA In
EG:
EG1 Envelope Signal Normal Out, EG1 Envelope Signal Reverse Out, EG1+EG2 Trigger In, EG1 Trigger In, EG2 Envelope Signal Reverse Out
MG:
Triangle Out, Rectangle Out
Noise Generator:
Pink Noise Out, White Noise Out
Sample and Hold:
Clock Trigger In, Sample Signal In, S/H Out
Modulasyon VCA:
Control Voltage In, Signal In, Signal Out
Manuel Kontrolcu:
Control Wheel Out, Momentary Switch
ESP:
Signal In, AMP Out, BPF In, BPF Out, F-V CV Out, Envelope Out, Trigger Out
Diğerleri:
EXi Audio In, Mixer 1 In, Mixer 1 Out, Mixer 2 In, Mixer 2 Out
ESP (Harici Sinyal Prosesör)
Bir trigger ve/ya da CV kaynağı olarak giren audio’ yu kullanmaktadır.
Modülasyon
Orijinal DAR (Delay, Attack, Release) ve HADSR (Hola, Attack, Decay, Sustain, Release)EGs 1 & 2
Orijinal MG (MIDI sync ile), Sample- ve- Hold, MVCA,
KRONOS: 4 ilave çoklu-sahne Envelope, 4 ilave ses-başına LFO, ve 4 AMS Mikser

PolysixEX Program

Osilatörler
VCO:
Saw, Pulse, PWM
Sub-Osilatör:
Off , 1 oktav aşağı, 2 oktav yukarı
Filter
24dB (4-kutup) Oktav Low Pass kendinden-rezonans filter
Efektler
Entegre Polysix Chorus, Phaser, ve Ensemble
Arpejitör
Entegre MIDI-senkronize arpejitör, ayarlanabilir Range, Mode ve Latch ile
Modülasyon
Polysix: Orijinal ADSR EG ve MG (MIDI sync ile)
KRONOS: 2 ilave çoklu-sahne Envelope, 2 ilave ses-başına LFO, ve 4 AMS Mikser

Kombinasyon

Timbre Sayısı, Master Klavye Fonksiyonalitesi
16 Maksimum
Klavye ve velocity split’ leri, layer’ lar, ve 16 programa kadar crossfade’ ler ve/ya da harici MIDI Aletler
Tone adjust parametre fonksiyonu program setlemelerinizi modifiye etmenizi sağlarken, Master keyboard fonksiyonu harici MIDI aletleri kontrol etmenizi sağlamaktadır.
Gelişmiş Vektor Synthesis
Vector Joystik ve tempo-senkronlu Vektor Envelope yoluyla osilatör volümlerini ve Synthesis & efektler parametrelerini kontrol etmektedir.

Drumkit

Sistem
Osilatör başına 8 velocity bölgesi ile tahsis edilebilir stereo/mono sample’ lar (crossfade fonksiyonları ile)

Programlar/Kombinasyonlar/Drum kitler sayısı

User Hafıza Programları
2.560 (1.792 [896 HD-1 + 896 EXi] önceden yüklenmiş gelir)
User Hafıza Kombinasyonları
1.792 (512 önceden yüklenmiş gelir)
User Hafıza Drum Kitler
264 (78 önceden yüklenmiş gelir)
256 GM Seviye2 preset programlar + 9 GM Seviye 2 davul preset programlar

Set Listesi

Set Listeleri/Slotlar Sayısı
128 set listesi, set listesi başına 128 slot
Herbir set listesi, ayarlanmak üzere program setlemeleri sağlayan bir 9-band grafik EQ, ve bir Tone Adjust fonksiyonuna sahiptir
Transpose setlemesi.
Smooth Sound Transition (Yumuşak Sound Geçişi- SST)’ un Hold Time setlemesi her bir Slot için desteklenmektedir.

Sampling

Sistem
Open Sampling Sistem (yeniden-sampling, Track-İçi sampling)
Bit Depth/Sampling Frekansı
RAM: 16-bit/48 kHz stereo/mono sampling
DISK: 16 ya da 24-bit/48 kHz
Sampling Zamanı
RAM: Mevcut PCM RAM miktarına bağlı
DISK: Maksimum 80 dakika stereo (879MB: 16bit)
Sample Bölgeleri
16.000 sample/ 4.000 multisample (multisample başına 128 indeks)
Ripping
Audio CD (CD-DA) ‘den direkt sampling (ripping)
Formatlar
KORG format, AKAI S1000/S3000 data (gelişmiş Program parametre değiştirme ile); SoundFont 2.0, AIFF, ve WAVE formatlar
Edit
Time Stretch, Time Slice, Crossfade Loop, ve diğer standart edit özellikleri

Efektler

Insert Efektler
12
Stereo in / stereo out
Master Efektler
2
Stereo in / stereo out
Total Efektler
2
Stereo in / stereo out
Timbre EQ
Herbir timbre/track için bir 3-band EQ
Efekt Tipleri
197
Modülasyon
Dinamik Modülasyon ve Ortak LFO
Efekt Kontrol Bus’ ları
Kompresörler, gate’ ler, vokoder’ lar vs.için stereo yan-zincirleme
Efekt Presetler
Toplam 783 preset, 1 efekt başına maksimum 32 (Preset User)

KARMA

KARMA Modüller
Program mod içinde 1 modül, Kombinasyon ve Sequencer modları içinde dört modül
Üretilen Efektler (GE)
2.048 preset, 1.536 User (96 önceden yüklenmiş gelir)
Kontrolcular
On/off, Latch, Chord, Assign, Module, Control, KARMA Realtime Control Sürgüleri [1] – [8], KARMA Scene [1] – [8], KARMA Switch’ ler [1] –[8], KARMA Wave Sequencing,GE Sub Category, Freeze Randomize, Time Signature Control, Tempo Synchronize, Auto RTC (Real Time Control) setup
Drum Track Paternleri
718 (MIDI sequencer’ in preset paternleri ile ortak)
1000 user patern
Sequencer modu içinde oluşturulan paternler, drum track user paternlere dönüştürülelir.
Trigger Mode/Sync/Zone setlemeleri belirlenebilir.

Sequencer/HDR

Track’ lar
16-track MIDI sequencer + 16-track hard disk kaydeder + 1 master track
Songların sayısı
200 song
Çözülüm
1/480
Tempo
40.00 – 300.00 (1/100 BPM (dakikada) çözülüm)
Maksimum Hafıza
400.000 MIDI olay ya da 300.000 audio olay
MIDI Track’ lar
16 track artı master track
718 preset/100 user patern (her bir song)
18 preset/16 user şablon song
Audio Track’ lar
16-track playback, 4-track eşzamanlı kayıt, WAV dosya formatı 16bit/24bit.
Diğer Fonksiyonlar
RPPR (Realtime Patern Çalma ve Kayıt) (Song başına 1 Patern set), Auto Song Setup fonksiyonu

Genel

Disk Modu
Load, save, utility, audio CD burning, audio CD playback, data filer fonksiyonu (save/load MIDI Sistem Exclusive data), CD-R/RW (UDF fomat okuma/yazma), IS09660 Level 1.
Kontrolcular
Vektör Joystik, joystik, şerit kontrolcu, switch’ ler 1 & 2
Kontrol Yüzeyi:
Kontrol Tahsis Switch’ leri:
Timber/Track, Audio, External, Realtime olarak Kontrol Yüzeyi tahsisleri Düğmeler/KARMA
Tone Adjust/EQ
Mikser Düğmeler Switch:
Channel Strip ya da Individeal Pan, Reset Control Switch, 1-8 Düğmeler, 1-8 Switch’ ler(Üst Sıra), 1-8 Switch’ ler (Alt Sıra), 1-8 Sürgüler, Master Sürgü olarak Mikser Düğmeleri tahsisleri
Karma Kontrol:
On/Off, Latch, Module Control
DRUM TRACK:
On/Off
Ekran
TouchView grafikal user interface, 8 inç renkli TFT, SVGA (800x600 nokta), ayarlanabilir parlaklık
Outputlar
== Analog ==
(MAIN) L/MONO, R:
1/4’’ TRS Balanslı
Output Empedansı: 350 Ohm Stereo; 175 Ohm Mono (yalnızca L/MONO),
Nominal Seviye: +4 .0 dBu,
Maksimum Seviye: +16.0 dBu (yükleme empedandı 600 Ohm ya da daha büyük olduğunda)
MAIN VOLUME düğmesi yalnızca AUDIO OUTPUT (MAIN) L/MONO ve R kontrol eder.
Individual 1-4:
1/4’’ TRS Balanslı
Output Empedansı: 350 Ohm Stereo; 175 Ohm Mono,
Nominal Seviye: +4.0 dBu
Maksimum Seviye: +16.0 dBu (yükleme empedansı 600 Ohm ya da daha büyük olduğunda)
Kulaklıklar:
1/4’’ stereo phone jak, Output empedansı: 33 Ohm, Maksimum Seviye: 60+60 mW(yükleme empedansı 33 Ohm olduğunda),
MAIN VOLUME düğmesi (AUDIO OUTPUT (MAIN) ile bağlı) == Digital ==
S/P DIF:
Optikal, 24-bit, IEC60958, EIAJCP-1201, Sample Hızı: 48 kHz, (L/MONO, R olarak aynı sinyaller)
AUDIO OUTPUT (MAIN) L/MONO ve R olarak aynı sinyallerin digital çıkışı
USB-B:
24-bit, Sample Hızı: 48 kHz, 2 kanal
(AUDIO OUTPUT (MAIN) L/MONO ve R olarak aynı sinyallerin digital çıkışı)
Inputlar
== Analog ==
Audio Inputlar 1 ve 2:
1/4’’ TRS Balanslı
MIC/LINE input seviye switch’ leri, LEVEL düğmeleri
Input Emprdansı: 10 kOhm
Nominal Seviye: LINE
+4 dBu (LEVEL düğmesi =minimum), -36 dBu (Level düğmesi=maksimum)
Nominal Seviye: MIC
-22 dBu (LEVEL düğmesi=minimum), -62 dBu (LEVEL düğmesi=maksimum)
Maksimum Seviye: LINE
+16 dBu (LEVEL düğmesi=minimum), -14 dBu (LEVEL düğmesi=maksimum)
Maksimum Seviye: MIC
-10 dBu (LEVEL düğmesi=minimum), -50 dBu (LEVEL düğmesi=maksimum)
Kaynak Empedansı: 600 Ohm
Gürültü Oranı olarak sinyal : 95 dB (tipik)
Dinamik dizi: 95 dB (tipik)
Crosstalk: 95 dB, 1 kHz’ de (tipik)
== Digital ==
S/P DIF:
Optikal, 24-bit, IEC60958, EIAJCP-1201, Sample Hızı: 48 kHz
USB-B:
24-bit, Sample Hızı: 48 kHz, 2 kanal
Kontrol Inputlar
Damper pedal (yarı damper destekli), tahsis edilebilir switch, tahsis edilebilir pedal
MIDI
In, Out, Thru
USB*5
USB A (TİP A) x 2, harici USB aletlere (QWERTY klavyeler, MIDI kontrolcular, Ethernet adaptörleri, ve depolama) bağlantı için
USB B (TİP B) x 1, MIDI/audio interface
MIDI: 1 (16 kanal) giriş/ 1 (16 kanal) çıkış
Audio: 2 kanal giriş /2 kanal çıkış
*5 USB yüksek-hız portlar (480Mbps destekli)
Disk Sürücüler
60 GB SSD (2.5’’)
İsteğe bağlı olarak ikinci dahili SSD yerleştirme
Güç Tüketimi
60W
Boyutlar
(G X D x Y )
61 tuş: 1,040 x 364 x 134 mm / 40.94” x 14.33” x 5.28”
73 tuş: 1,221 x 371 x 148 mm / 48.07” x 14.61” x 5.83”
88 tuş: 1,443 x 371 x 148 mm / 56.42” x 14.61” x 5.83”
Ağırlık
61 tuş: 14.3 kg /31.53 libre
73 tuş: 21.1 kg/ 46.52 libre
88 tuş: 24.1 kg/ 53.13 libre
Aksesuarlar
AC kablosu, Hızlı Başlama Kılavuzu, Aksesuar DVD Diskleri 1-3 (DVD’ ler; KRONOS İşletim Kılavuzunu, Parametre Kılavuzunu ve Ses İsim Listesi PDF dosyalarını; Video Kılavuzu; KORG USB-MIDI Sürücüyü: Sistem Restore Data vs.içermektedir)

Prensip Özellikleri

Frekans Yanıtı
20Hz -22kHz, +/-1.0dB, 10k ohm yükleme
THD+N
20Hz-22kHz, 0.01%, 10k ohm yükleme (tipik)
S/N
95dB (tipik)
Dinamik Dizi
95dB (tipik)
Crosstalk
95dB, 1kHz ‘ de (tipik)
*Tüm ürün, şirket ve standart isimler ticari markalardır ya da bunları elinde bulunduranların ticari markalarına kayıtlıdır.
*Ürünlerin görünüş ve özellikleri haber vermeden değiştirilmeye konudur.
*Enstrümanların gerçek rengi imaj olarak gösterilenlerden biraz farklılık gösterebilir.
*Enstrümanın yan panellerinde doğal ahşap kullanıldığından, ağacın yapısı ve figürasyonuna bağlı olarak farklılıklar olacaktır.

KRONOS Operating System

KRONOS User Registration

We use cookies to give you the best experience on this website. Learn more Got it