0123456789
list icon
list icon

Pitchblack

به اشتراک بگذارید.

استانداردی جدید در تیونرهای پدالی

تیونر کروماتیک با نمایشگر LED بزرگ ، آن چه تمامی نوازندگان سازهای زهی باید داشته باشند.

 • Pitchblack
 • Pitchblack
 • Pitchblack
 • KORG 50th anniversary model RM (Red Metalic)
 • KORG 50th anniversary model BM (Blue Metalic)
 • KORG 50th anniversary model GM (Green Metalic)
 • به کمک LED های بزرگ، هر گونه انحراف کوک از نت اصلی کاملا مشخص و نمایان خواهد بود.

 • قابلیت تشخیص طیف وسیع فرکانس بین نت  (E0 (20.60 Hz  تا نت (C8 (4186 Hz

 • قابلیت تنظیم Calibration (درجه بندی) از 436 Hz تا 445 Hz

 • خروجی Bypass دستگاه موجب تولید صدای ورودی بدون هیچگونه تغییر می گردد.

 • قابلیت خروجی 9 ولت DC برای راه اندازی منابع برق پدال های دیگر.

 • استفاده از بدنۀ آلومینیومی سخت به رنگ مشکی جهت مقاومت هر چه بیشتر

 • طراحی شده در اندازۀ قالب پدال جهت جاگیری در Pedal Board

KORG Pitchblack Pedal Tuner Official Introduction