0123456789
list icon
list icon

Pitchblack

به اشتراک بگذارید.

استانداردی جدید در تیونرهای پدالی

تیونر کروماتیک با نمایشگر LED بزرگ ، آن چه تمامی نوازندگان سازهای زهی باید داشته باشند.

 • Pitchblack
 • Pitchblack
 • Pitchblack
 • KORG 50th anniversary model RM (Red Metalic)
 • KORG 50th anniversary model BM (Blue Metalic)
 • KORG 50th anniversary model GM (Green Metalic)
 • به کمک LED های بزرگ، هر گونه انحراف کوک از نت اصلی کاملا مشخص و نمایان خواهد بود.

 • قابلیت تشخیص طیف وسیع فرکانس بین نت  (E0 (20.60 Hz  تا نت (C8 (4186 Hz

 • قابلیت تنظیم Calibration (درجه بندی) از 436 Hz تا 445 Hz

 • خروجی Bypass دستگاه موجب تولید صدای ورودی بدون هیچگونه تغییر می گردد.

 • قابلیت خروجی 9 ولت DC برای راه اندازی منابع برق پدال های دیگر.

 • استفاده از بدنۀ آلومینیومی سخت به رنگ مشکی جهت مقاومت هر چه بیشتر

 • طراحی شده در اندازۀ قالب پدال جهت جاگیری در Pedal Board

KORG Pitchblack Pedal Tuner Official Introduction

We use cookies to give you the best experience on this website. Learn more Got it