0123456789
list icon
list icon

KAOSS PAD QUAD

به اشتراک بگذارید.

KAOSS PAD QUAD

DYNAMIC EFFECTS PROCESSOR

پشتیبانی

بیشتر بدانید

ترکیب مورد نظر خود را با استفاده از افکت‌های‎ Kaoss ‎بسازید و از چهار افکت به طور همزمان فقط با یک ضربه‌ی انگشت ‏استفاده کنید. تکنولوژی به کار رفته در تولید دستگاه‎ Kaoss Pad Quad ‎به طور کلی سبب ارتقای سطح سری محصولات‎ ‎Kaoss ‎شده است‎. ‎

 

 • KAOSS PAD QUAD
 • KAOSS PAD QUAD
 • KAOSS PAD QUAD
 • KAOSS PAD QUAD
 • صفحه‌ی لمسی ‎ LED ، رنگی و روشن، همراه با گردش نور مناسب برای اجراها

 • کنترل افکت‌ های چندگانه با استفاده از صفحه‌ی لمسی مبتنی بر محور‎ X-Y ‎در اجراهای زنده

 • امکان استفاده‌ی یکباره از ۴ افکت

 • امکان انتخاب افکت از میان 5 افکت متعلق به گروه های 4 گانه ی افکت‌ها و در مجموع از میان 1295 ترکیب

 • امتداد افکت حتی با برداشتن دست به جهت کارکرد دکمه های تثبیت افکت ‎ (Freeze button)‎

 • قدرت صوتی بالا به دلیل وجود افکت‌های‎ Loop ‎کننده‌ی جدید، از جمله ‎ Forward ،‏Reverse ‎  و ‎ Slice

 • شامل افکت‌های جدید‎ Vinyl Break ‎و ‎ Ducking Compressor

 • امکان کنترل و تغییر سرعت قطعه‌ ی موسیقی با استفاده از موتور خودکار‎ BPM ‎و عملکرد ‎ Tap Tempo 

KAOSS PAD QUAD - Introduction Movie

KAOSS PAD QUAD - Performance Movie

We use cookies to give you the best experience on this website. Learn more Got it