0123456789
list icon
list icon

پشتیبانی

نمودار سازگاری OS

نمودار سازگاری PC و Mac را در محصولات کُرگ در ادامه خواهید دید.
* لطفا توجه کنید که پشتیبانی از محصولاتی که نام آن ها در این نمودار موجود نیست، متوقف شده است.

نرم افزار Adobe Readerبرای مشاهده ی فایل الزامی است. آن را از اینجا دانلود کنید.
We use cookies to give you the best experience on this website. Learn more Got it