0123456789
list icon
list icon

SQ-1

به اشتراک بگذارید.

هر گونه دستگاهی را با اتصال به SQ-1 کنترل کنید.
استپ سکوئنسر 2x8

 هنگامی که سینتسایزر آنالوگ MS-20 در 1978 به بازار عرضه شد؛ همراه و شریکی قابل اعتماد در استپ سکوئنسر SQ-10 با خود داشت. حالا، بعد از 30 سال، MS-20 با نام MS-20 mini دوباره متولد شده و SQ-10 به صورت مدرن تری در قالب SQ-1 عرضه شده است.

 

SQ-1 یک استپ سکوئنسر با 2 x 8 استپ است. جک های زیادی ارتباط این محصول را با MS-20 و سایر سینتسایزرها فراهم می کنند. وینتیج آنالوگ سینتسایزرها یا جدیدترین سینتسایزرهای کامپکت با همین یک دستگاه قابل کنترل اند. می توانید وضعیت سینتسایزر را تغییر دهید و دکمه های استپ را برای اجراهای بی سابقه و شگفت انگیز با استفاده از volca به کار ببرید.
خودتان را از پارامترهای ویرایش دست و پاگیری که در DAW ها متداول است، برهانید؛ از همان زمان که گوش موسیقایی پیدا کردید و دانستید که چگونه باید از انگشتانتان برای اجرای عملکردها استفاده کنید، می توانید تمامی الهامات موسیقی خود را به واقعیت تبدیل کنید. تجربه ی موسیقی که از غریزه و درونتان نشات گرفته را از دست ندهید.

فیلم معرفی MS-20M Kit + SQ-1

  • MS-20 و بسیاری از تجهیزات دیگر را به این محصول وصل کنید و از این طریق آن ها را کنترل کنید.
  • وضعیت های متنوع سکوئنسر
  • دکمه های ویرایش Step برگرفته از volca، امکانات بسیاری برای بداهه نوازی در اختیارتان قرار می دهد.
  • بدنه ی کوچک و مقاوم، قابلیت کار با باتری
We use cookies to give you the best experience on this website. Learn more Got it