0123456789
list icon
list icon

Over KORG

Gebruiksovereenkomst / privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden:

Door gebruik te maken van enig onderdeel van Korg.com stemt u in met de voorwaarden en condities voor het gebruik van deze site. Gebruik deze site niet, wanneer u hier niet mee instemt. Korg behoudt zich te allen tijde het recht voor elk van deze gebruiksvoorwaarden te veranderen en het is uw eigen verantwoordelijkheid onze gebruiksvoorwaarden steeds te controleren op veranderingen.

Alle inhoud, design en structuur van deze website is in het bezit van, wordt beheerd door en is gelicenseerd aan Korg en is beschermd door alle internationele auteursrecht- en handelsmerkwetgeving.

Privacy-beleid

Dit privacy-beleid bepaalt hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen en benutten wanneer u deze website gebruikt of een product aanschaft dat te zien is op deze website. Opdat u deze website vertrouwd kunt gebruiken, houdt KORG zich strikt aan de wetgeving die uw persoonlijke informatie beschermt en het is onze hoogste prioriteit om te verzekeren dat deze informatie geƫigend wordt verzameld, gebruikt en beheerd. Zorg ervoor dat u het privay-beleid begrijpt en overhandig persoonlijke informatie alleen als u akkoord gaat met het privacy-beleid.

1. Persoonlijke informatie verzamelen

De "persoonlijke informatie" waarnaar we verwijzen in dit privacy-beleid betreft informatie waarmee u persoonlijk te identificeren bent, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze website kan uw persoonlijke informatie verzamelen wanneer u een product of dienst bestelt, reageert op verkoopactie of -aanbod, zich registreert als KORG-gebruiker of verschillende vormen van service inroept. KORG verzamelt uw persoonlijke informatie uitsluitend wanneer u dit vrijwillig verschaft en wanneer u dit doet, gaan wij ervan uit dat dit betekent dat u ermee instemt dat KORG uw persoonlijke informatie gebruikt overeenkomstig dit privacy-beleid. Verschaf a.u.b. geen persoonlijke informatie wanneer u hier niet mee instemt.

2. Gebruik verzamelde informatie

Wanneer we informatie verzamelen, vermelden we duidelijk het doel hiervan. We gebruiken de verzamelde informatie uitsluitend voor het doel dat we omschreven op het moment van de inzameling.

3. Toegang tot logbestanden

KORG gebruikt toegang tot logbestanden om gebruikstrends, sitebeheer, gebruikerstrends en algemene demografische data te analyseren. Uit deze informatie kunnen we data verkrijgen over welke pagina's werden bezocht, hoe lang er van elke pagina is gebruikgemaakt, de locatie direct voorafgaand aan het paginabezoek, hoe de gebruiker van de ene naar de andere pagina manoeuvreert en welke browser en welk besturingssysteem worden gebruikt, maar we gebruiken dit niet om specifieke informatie over individuele personen te verzamelen.

4. Informatie delen

Als regel verstrekt KORG zonder uw toestemming geen persoonlijke informatie aan derde partijen. Bij het verschepen van een product en het ontvangen van uw betaling(en) voorzien we onze opdrachtnemers wel van persoonlijke informatie zonder u hiervan expliciet op de hoogte te stellen, maar alleen specifiek voor het betreffende doel. KORG verbiedt zijn opdrachtnemers expliciet deze informatie voor andere doeleinden te gebruiken of om die te onthullen aan derde partijen. KORG verstrekt uw persoonlijke informatie wanneer we hiertoe worden bevolen in overeenstemming met de wetten van het betreffende land.

5. Verwijdering informatie

Wanneer het genoemde doel waarvoor uw persoonlijke informatie werd verzameld, is bereikt, verwijdert KORG deze informatie na verloop van tijd. We brengen u hiervan op de hoogte op het moment dat de gegevens worden verzameld. Realiseert u zich a.u.b. dat we niet kunnen voldoen aan verzoeken achteraf om de verwijderde informatie te verstrekken of aan te passen.

6. Gelinkte sites

Deze website bevat links naar diverse externe sites, maar we hanteren niet noodzakelijkerwijs hetzelfde privacy-beleid als die sites. KORG aanvaardt geen verantwoording voor de manier waarop gelinkte sites uw persoonlijke informatie behandelen. Zorg er dus voor dat u kennisneemt van het privacy-beleid van de betreffende sites.

7. Beveiliging

Om u van betere service te voorzien, biedt deze website de mogelijkheid om de nodige, persoonlijke informatie vast te leggen. Bij het registreren van deze informatie maakt KORG gebruik van versleutelingstechnologie zoals SSL en beveiligingssystemen zoals firewalls om de servers die deze informatie verwerken te beschermen en we leveren uiterste inspanningen om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking naar buiten te voorkomen.

8. Uitzonderingen

KORG geeft zonder uw instemming uw persoonlijke informatie niet door aan derde partijen. Ontvangen wij echter een rechtsgeldig verzoek van een rechtbank, een vertegenwoordiger van de rechterlijke macht, van een consumentenorganisatie of van een gelijksoortige autoriteit, dan overhandigen we de informatie dienovereenkomstig.

9. Uw informatie corrigeren

Als de persoonlijk informatie die KORG in bezit heeft, incorrect is of u wilt deze data verwijderen, dan kunt u een verzoek indienen om deze te laten verbeteren, bijwerken of verwijderen. Neem voor gedetailleerder informatie contact op via korgmembers.com.

10. Updates van ons privacy-beleid

Wanneer we ons privacy-beleid bijwerken, zullen we u hiervan informeren door middel van een kennisgeving in de inhoudssectie van deze website. Raadpleeg het privacy-beleid regelmatig.

11. Opmerkingen met betrekking tot privacy

Wanneer u vragen heeft over het genoemde privacy-beleid, neem dan contact op door middel van het volgende formulier.

Vragen met betrekking tot het websitebeheer : KORG INC. korg_info@korg.co.jp

12. Update-kennisgeving

Dit privacy-beleid werd bijgewerkt op 30 september 2015.

We use cookies to give you the best experience on this website. Learn more Got it