0123456789
list icon
list icon

ST-H30-BK

به اشتراک بگذارید.

ST-H30-BK

PIANO STAND

پشتیبانی

بیشتر بدانید

محصولات مرتبط

پایه ی اختصاصی HAVIAN 30

این پایه به طور اختصاصی برای پیانو دیجیتال آنسامبل HAVIAN 30 طراحی شده است. این پایه ، ارتفاع استانداردی برای HAVIAN 30 ایجاد کرده تا نواختن با آن ساده باشد.

* امتیاز تجاری تمامی محصولات،شرکت ها و نام های استاندارد منحصر به خودِ آنان است.
* مشخصات ظاهری و فنی ممکن است بدون اعلام قبلی تغییر کند.
We use cookies to give you the best experience on this website. Learn more Got it