0123456789
list icon
list icon

درباره ی KORG

شرایط و قردادها/ حقوق اختصاصی

شرایط و قراردادها: استفاده از هر یک از بخش های Korg.com، منوط به رعایت قوانین و حقوق متعلق به این سایت است. شرکت کُرگ در تغییر همه یا بخشی از قوانین و حقوق خود مختار است. بنابراین لطفا قبل از هر گونه برداشت و استفاده از سایت این بخش را به دقت مطالعه کنید.

تمامی حقوق و محتویات این سایت متعلق به شرکت کُرگ و تحت حقوق طبع و نشر و قوانین تجاری جهانی است.

حقوق و قوانین استفاده از این سایت مطابق با قوانین کشور ژاپن است. از آن جا که این قوانین در کشورهای مختلف ، متفاوت است؛ لطفا اطلاعات لازم را در مورد قوانین این کشور به دست آورید و در صورت عدم موافقت از سایت استفاده نکنید.

We use cookies to give you the best experience on this website. Learn more Got it